Personvern

Personvernerklæringen gjelder både for besøkende hos Norskbingo.no, og for kunder hos deres samarbeidspartnere. Erklæringen beskriver hvordan Norskbingo.no samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er frivillig å bli og å være kunde hos en av norskbingo.no sine samarbeidspartnere. Grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger, er din opprettelse av medlemskort hos en av disse. Du kan når som helst si opp ditt medlemskap, norsbingo.no vil da slette alle opplysninger om deg.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Opplysningene som Norskbingo.no mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til di enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette bruker vi ditt navn, adresse, fødselsnummer, IP-adresse, telefonnummer og e-postadresse. Alle data lagres på et datasenter lokalisert på norsk jord.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV SPILLHISTORIKK

Som en del av medlemskapet har du gitt ditt samtykke til at norskbingo.no kan samle inn, lagre og behandle data som gjelder din spillekonto.  Du kan når som helst si opp ditt medlemskap, norsbingo.no vil da slette alle opplysninger om deg.

SPILLHISTORIKK SOM BEHANDLES

Opplysningene som Norskbingo.no mottar om deg brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til di enhver tid gjeldende lover og regler. For å gjøre dette lagrer vi transaksjoner til din medlemskonto og alle kjøp fra din medlemskonto. Alle data lagres på et datasenter lokalisert på norsk jord.

For å forebygge økonomisk kriminalitet, overvåker og lagrer norskbingo.no spill og penge transaksjoner som foretas. Bingo er underlagt hvitvaskingsloven og rapporterer derfor mistanke om kriminell aktivitet til offentlige myndigheter.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Norskbingo.no, enten vedrørende innsyn, retting eller sletting, eller andre spørsmål knyttet til norskbingo.no behandling av personopplysninger kan du som kunde kontakte:

Kundeservice pr e-post: kundeservice@norskbingo.no

Kundeservice pr tlf:  90270493